1. Supportcenter
  2. Avtal & Användarvillkor

Sekretesspolicy

Datasekretess är mycket viktigt för Bokadero och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

1 Allmänt
Denna policy gäller när Bokadero AB, org.nr 559095-2569, c/o Jonas Lööw Ohlson, Sjötullsgatan 68 B, 826 50 Söderhamn (nedan ”Bokadero”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”), tillhandahåller en tjänst i form av en plattform (”Bokadero”) där Användare (”ni”, ”du” eller ”er”) av Tjänsten ges möjlighet att komma i kontakt med varandra för att erbjuda och/eller anlita resurser baserat på tillgång och efterfrågan avseende sådana resurser. ”Tjänsten” avser den programvara som tillhandahålls av Bokadero och som erbjuder tjänster relaterade till Bokaderos resursbank, inklusive eventuella uppdateringar och uppgraderingar från tid till annan, och all annan programvara eller dokumentation som möjliggör användning av Tjänsten. Läs igenom denna policy noggrant innan du använder Tjänsten. Om du inte godkänner denna policy för Tjänsten, får du inte fortsätta att använda Tjänsten.

Denna policy syftar till att förklara hur vi använder den information som du delar med oss för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten. Vi vill även säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör med din information, samt att du förstår hur vi skyddar dina rättigheter och din integritet under denna policy. All information som vi samlar in har en koppling till tillhandahållandet av Tjänsten och dess funktioner. Vi har rätt att behandla dina personuppgifter för att uppfylla vårt avtal med dig samt för vissa särskilda ändamål baserat på ditt samtycke. Bokadero är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter inom ramen för Tjänsten. För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av denna policy.

Genom din användning av Tjänsten kommer vi att hämta och lämna information om dig genom din utrustning samt behandlar dina personuppgifter i enlighet med lag och denna policy.


2 Vilka uppgifter behandlar vi om dig?
Vi samlar in och behandlar sådana uppgifter om dig som du lämnar till oss när du skapar ett användarkonto. Vi samlar även in och behandlar uppgifter som vi från tid till annan får tillgång till från dig och genom din användning av Tjänsten. De personuppgifter vi behandlar består huvudsakligen av namn, kontaktuppgifter, foton, telefonnummer, personnummer, betalningsinformation, IP-nummer, CV-information, omdömen från andra användare samt annan information som du tillhandahåller oss eller som framkommer inom ramen för din användning av Tjänsten. Vi kan även behandla din kredit- eller betalkortsinformation om du väljer att betala med ditt kort, samt andra finansiella uppgifter som vi kan behöva för att behandla dina betalningar i Tjänsten.


3. för vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?
3.1 Tillhandahållandet av Tjänsten
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla dig Tjänsten. Behandlingen sker för att fullgöra avtalet med dig. Om du representerar ett företag sker behandlingen för vårt berättigade intresse av att tillhandahålla Tjänsten.

Vi kan behandla din platsinformation för att Tjänsten ska fungera ändamålsenligt. Behandlingen sker med stöd av ditt samtycke.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktioner, för att administrera vårt kundförhållande med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra lagreglerade krav. Behandlingen sker med stöd av vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en relevant och uppdaterad tjänst samt administrera vår relation med dig.

I de delar där det är möjligt för Användare att lämna omdömen om dig som en del av Tjänsten behandlar vi sådan information. Behandlingen sker med stöd av vårt berättigade intresse av att tillhandahålla ett betygsättningssystem för Användare.

3.2 Marknadsföring

Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig direkt i Tjänsten, samt via post och epost. Dessa nyhetsbrev och erbjudanden kan innehålla erbjudanden och reklam från oss eller våra samarbetspartners. Vi kan även använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig via epost, push-notiser eller andra meddelanden. Sådan marknadsföring och reklam från våra samarbetspartners kan avse ytterligare tjänster och produkter som har ett samband med din användning av Tjänsten. Du har alltid rätt att begära att de personuppgifter som vi har om dig inte ska behandlas för direktmarknadsföring. Vänligen skicka en begäran om spärr mot direktmarknadsföring genom att kontakta oss på mail via info@Bokadero.se. Behandlingen sker med stöd av vårt berättigade intresse av att marknadsföra Bokadero.


4. Tredje parter

Om du registrerar dig som arbetssökande kan du själv välja om dina uppgifter endast ska delas med arbetsgivare som du aktivt ansöker om arbete hos eller om dina uppgifter ska visas öppet. I de fallen visas dina personuppgifter för alla användare.
Vi delar dina personuppgifter med andra företag i vår koncern, med leverantörer av tredjepartstjänster och övriga företag som behandlar personuppgifter för vår räkning, t.ex. våra IT-leverantörer. Det är dock alltid vi som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt och vi ingår därför avtal med sådana företag för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lag och denna policy. Tjänsten kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser, produkter och/eller tjänster. Din användning av din utrustning kan i övrigt innebära att från oss oberoende tredje part samlar in och behandlar information om dig. Om du registrerar dig för Tjänsten via en tredje part som Facebook eller Google, är du medveten om att vi kan dela viss information med dem och att de kan dela viss information med oss för att göra det möjligt att aktivera ditt användarkonto i Tjänsten. Information som samlas in och behandlas av sådana tredje parter regleras av deras egna villkor och policys och vi rekommenderar att du sätter dig in i sådana villkor och policys.

Vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter till andra tredje parter om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma säkerhets- eller tekniska problem.


4.1 Personuppgiftsbiträden
Aktivitet                                Leverantör                   Plats
Systemdrift                          Microsoft                      Nordeuropa
E-postutskick                      Twillio Sendgrid         USA ,https://www.twilio.com/gdpr
Eventinbjudningar            Confetti                        Irland
CRM                                       Hubspot                      EU/USA , läs mer här


5. Hur länge behandlar vi uppgifter om dig?
Du kan när som helst avsluta ditt användarkonto i Tjänsten. Du avslutar ditt användarkonto genom att maila info@Bokadero.se ”Hej, jag vill avsluta mitt användarkonto” eller motsvarande funktion i Tjänsten. För det fall Tjänsten tillhandahålls via en app ber vi dig notera att ditt användarkonto inte avslutas om du enbart avinstallerar vår app från din utrustning. Vi behåller dina personuppgifter under den period det är nödvändigt för att kunna fullfölja de syften som beskrivs i denna policy, såvida det inte krävs eller tillåts i lag att vi behåller uppgifterna under en längre tid. Därefter kommer vi att radera eller avidentifiera dina personuppgifter.


6. Säkerheten för dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg vid din användning av Tjänsten och vår behandling av dina personuppgifter. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.


7. Cookies m.m.
Vår webbsida, Bokadero.se, använder cookies för att fungera korrekt. En cookie är en liten textfil som sparas i din webbläsare och gör att vårt system kommer ihåg din enhet när du besöker vår webbplats. Inga personliga identifierbara data lagras i cookies, endast ett anonymt ID-nummer. Cookies används för att vi ska kunna föra besöksstatistik och för att kunna förbättra upplevelsen för dig som användare. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies. Information om hur du gör detta hittar du i användarmanualen för din webbläsare. Om du väljer att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies kan vi tyvärr inte garantera att Tjänsten fungerar korrekt. Vi använder både sessionscookies (som löper ut när du stänger din webbläsare) och beständiga cookies (som är kvar på enheten under en viss tid eller tills du tar bort dem). Vi använder följande typer av cookies för de ändamål som beskrivs i denna tabell:
Typ av cookie
Ändamål
Nödvändiga för tillhandahållandet av Tjänsten
Dessa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten till dig. T.ex. låter dessa cookies oss känna igen vem du är och sedan tillhandahålla korrekt information till dig.
Prestanda och analys
Vi använder dessa cookies för att analysera hur Tjänsten nås, används, eller fungerar. Vi använder informationen för att underhålla, driva och förbättra Tjänsten.
Funktionella
Dessa cookies låter oss hantera vissa funktioner i Tjänsten i enlighet med dina inställningar och val. Dessa gör att när du återvänder till Tjänsten så kan vi t.ex. ha ditt användarnamn redo samt komma ihåg hur du anpassat inställningarna.
Annonser och erbjudanden
Vi använder dessa cookies för att tillhandahålla dig annonser och erbjudanden, samt för att mäta spridningen av olika erbjudanden.
Tredje parter
Vi kan låta våra samarbetspartners använda cookies i eller utanför Tjänsten för samma ändamål som anges ovan. Vi kan också anlita tjänsteleverantörer i syfte att för vår räkning använda cookies för de ändamål som anges ovan. För det fall Tjänsten tillhandahålls via en app behöver vi lagra och hämta viss teknisk information från den utrustning du använder för att vi ska kunna tillhandahålla och uppdatera Tjänsten. Laddar du ner en sådan app samtycker du till att vi lagrar och hämtar viss teknisk information från din utrustning, och om du inte längre vill att vi lagrar och hämtar den tekniska informationen måste du avinstallera appen.


8. Dina rättigheter
8.1 Återkallande av samtycke
Du har alltid möjlighet att meddela oss om du inte längre godkänner vår insamling, användning och överföring av dina personuppgifter enligt denna policy och (om tillämpligt) några särskilda sekretessmeddelanden som styr vår användning av dina personuppgifter i ett specifikt fall. I samband därtill har du också rätt att begära att vi raderar alla dina personuppgifter.


8.2 Rättelse, tillägg eller radering
Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, eller raderar vissa av dina personuppgifter.


8.3 Begränsning av behandling och dataportabilitet
Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar användningen av dina personuppgifter. Du har också rätt att få dina personuppgifter skickade till dig, i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format, för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.


8.4 Förfrågningar och klagomål
Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av oss, eller frågor om denna policy, tveka inte att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter är:
Bokadero AB
c/o Jonas Lööw
Sjötullsgatan 68 B
826 50 Söderhamn

Vänligen kontakta oss om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter, så gör vi vårt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktigt för oss, och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Skulle vi ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen eller annan myndighet som kan fastställas i framtiden.

9 Ändring av denna policy
Vi kan från tid till annan uppdatera denna policy. Vi kommer då med rimligt varsel att underrätta dig om ändringarna och be dig acceptera de ändrade villkoren. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du alltid rätt att säga upp Tjänsten i enlighet med användarvillkoren innan den ändrade integritetspolicyn träder i kraft.

 


Gav det här svar på dina funderingar?
Vid frågor, vänligen kontakta support@bokadero.se
Team Bokadero