Hur och när får jag betalt för mitt utförda uppdrag?

Vi beskriver hur du begär en utbetalning och när utbetalningarna sker.

Företagskonto
Efter att du utfört ett uppdrag loggar du in på Bokadero, går till "Utbetalningar", klickar på uppdraget, slutför uppdraget och lägger eventuellt till extra kostnader.

När det är klart begär du en utbetalning, då betalar Bokadero ut detta till det angivna bank- eller plusgiro senast inom 33 dagar om beställaren valt att betala i efterskott.

Om beställaren valt att betala i förskott betalas uppdraget ut till dig senast 10 dagar efter att du begärt utbetalningen.

Om du skulle vilja få utbetalningen tidigare än detta så är det också möjligt, mot en extra serviceavgift.

Vi skickar med bokföringsunderlag till din e-post.

 

Privatperson
Genom avtal med Frilans Finans kan Bokadero betala ut lön till dig som inte har eget företag. Efter utfört uppdrag loggar du in på Bokadero och begär utbetalning av jobb (se hur i tidigare stycket: Företagskonto).

Lönen betalas ut senast 10 dagar efter att du begärt ut lönen. Genom avtal med Frilans Finans är du fullt försäkrad och alla skatter & avgifter sköts enligt svensk lag. Frilans Finans tar 6 % i serviceavgift. Denna kostnad tillkommer som en avgift från Bokadero till dig som proffs.

 


Gav det här svar på dina funderingar?
Vid frågor, maila support@bokadero.se
Team Bokadero